Energiayhtiö St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen uskoo, että fossiilisista polttoaineista päästään eroon vain tiukentamalla lainsäädäntöä.

Biotalous puunhaarassa

Energiantuotannon uudet sovellukset kehittyvät, mutta innovoinnin ja tuotekehityksen nykytaso eivät riitä irrottautumaan öljystä.

Lue lisää
”Äänekosken biotuotetehtaan turbiinitoimitus on meillekin merkittävä tilaus. Yhteistyöverkostomme kautta toimitamme Äänekoskelle paljon muitakin pienempiä ja keskisuuria tilauksia”, Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman kertoo.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia

Janne Öhman haluaa varmistaa, että suomalaisyrityksillä on käytettävissä kehittyneimmät tekniikat ja työkalut.

Lue lisää
Ensimmäinen LignoBoost-laitos käynnistyi Domtarin sellutehtaalla Plymouthissa Yhdysvalloissa keväällä 2013.

Ligniini jalostuu energiaa pitemmälle

Puukuitujen sidosaine ligniini on perinteisesti poltettu mustalipeän mukana sellutehtaan soodakattilassa. Ligniinin hyödyntäminen on kuitenkin laajenemassa, sillä uusi teknologia avaa ovia sen käytölle myös biotaloussovelluksissa.

Lue lisää
paju

Pajun koko biomassalle löytyy käyttöä

Kuorittu paju sopii hyvin sokerin lähteeksi etanolin tuotannossa. Myös sivuvirroissa on potentiaalia hyötykäyttöön.

Lue lisää
Pintaworksin kehittämä Wb-järjestelmä on käytössä nestepakkauskartongin laadunvarmistuksessa eri tuotantovaiheissa: raakakartongin valmistuksessa,
päällystysprosessissa ja painamisen aikana.

Pintaa pitkin

Suomalainen startup-yritys PintaWorks tekee kamerapohjaisia inline-laadunvalvontajärjestelmiä paperi- ja painoteollisuuteen.

Lue lisää
The Wb system developed by PintaWorks is employed in the quality control of the various production
stages of liquid packaging board: in the manufacture of base board, the coating process and during printing.

Smooth surfaces

The Finnish start-up company PintaWorks manufactures camera-based inline quality control systems for the paper and printing industries.

Lue lisää
The first LignoBoost plant was started up at Domtar’s pulp mill in Plymouth in 2013.

Lignin goes further than energy

Traditionally, lignin – the substance that binds wood fibres – has been incinerated along with black liquor in a pulp mill’s soda recovery boiler. The result has been steam and heat for energy use. The exploitation of lignin is nevertheless expanding, since a new technology is also opening doors for its use in bioeconomy applications.

Lue lisää
Forest in Russia

Russia – The world’s greatest forest potential

Russia’s fibre and paper production is able to satisfy the home-market demand, but in terms of specialty papers and coated packaging board, it has to rely on imports.

Lue lisää
Kehity tai katoa

Kehity tai katoa

Nouseva biotalous on muun muassa uusia puuperäisiä materiaaleja ja toisen sukupolven biopolttoaineita.

Ensimmäinen LignoBoost-laitos käynnistyi Domtarin sellutehtaalla Plymouthissa Yhdysvalloissa keväällä 2013.

Ligniini jalostuu energiaa pitemmälle

Puukuitujen sidosaine ligniini on perinteisesti poltettu mustalipeän mukana sellutehtaan soodakattilassa. Ligniinin hyödyntäminen on kuitenkin laajenemassa, sillä uusi teknologia avaa ovia sen käytölle myös biotaloussovelluksissa.

KATSO KAIKKI

TILAA LEHTIPaperi ja Puu -lehti seuraa tiiviisti metsäklusterin ja markkinoiden kehitystä. Kerromme miten yritykset ovat löytäneet uusia kasvualoja ja mitkä ovat menestymisen edellytykset kansainvälisillä markkinoilla.

TILAA